Tisztelt Ügyfeleink!

Az ATV Zrt. műhold váltása miatt fejállomásunkon is módosítanunk kellett, így azt ATV csatorna új frekvenciára került.

Az új frekvencia: C26, 511,25 MHz Kérjük, hogy televíziókészülékeikkel kerestessék meg az új frekvenciát.

Megértésüket köszönjük.

 

 

Értesítés a digitális átállásról és a kábeltelevíziós és internet Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a [szolgáltató] 2013. év október hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások indokául szolgál egyrészről az Eht. 2013. évi CXXI. törvénnyel történt módosítása, másrészről a már korábbi időponttól hatályos 6./2011.(X.6.) NMHH rendeletnek és 13./2011.(XII.27.) NMHH rendeletnek való megfelelés.
Mindezek alapján 2013. év október hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

Az internet ÁSZF vonatkozásában a 3. sz. mellékletben, valamint a 4. sz. mellékletben Mbps vagy kbps mértékegységben megadott értékek Mbit/s mértékegységben kerülnek megadásra.

A [szolgáltató] szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.korosmenti.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

Gáborján, 2013. augusztus 30.


Tisztelettel:
Katona Emese
Kiskőrös-Menti Kábelnet Kft.

 

 

Kérjük a kedves szülőket, hogy figyeljenek oda gyermekeik tévézési szokásaira!
Tévézz okosan
www.tevezzokosan.hu